Wij zoeken nieuwe leden!

image.jpeg

Wij blijven op zoek naar nieuw talent. Professionele beeldend kunstenaars worden dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ballotage, die op maandag 5 maart wordt georganiseerd. Als u wordt aangenomen, treedt u toe tot een illuster gezelschap dat ooit grote namen als Sierk Schröder, Harm Kamerlingh Onnes en Paul Citroen onder zijn leden telde en nog altijd springlevend is. Kwaliteit, oorspronkelijkheid en professionaliteit zijn nog altijd de belangrijkste toelatingscriteria ongeacht welke discipline(s) u beoefent en welke kunstrichting of school u aanhangt. 

Als u aan de ballotage wilt deelnemen, wordt u verzocht dat uiterlijk 23 februari per email te melden aan de voorzitter van de ballotagecommissie Jackie van Duin (jmvanduin@hotmail.com) met bijgesloten een ingevuld ballotageformulier dat u van deze site kunt downloaden (doorklikken op Meedoen, lid worden). U moet dan op 5 maart om 12.30 uur 7-10 maximaal twee jaar oude kunstwerken (kunstenaars die ruimtelijk werk maken kunnen volstaan met 5) ter beoordeling brengen naar de expositieruimte van onze kunstkring op de zolder van Voorstraat 12-14 in Voorschoten (boven Restaurant Floris V) en die op een samen te bepalen later tijdstip in de middag weer ophalen. Binnen enkele weken krijgt u dan bericht of u wordt toegelaten. U kunt bij Jackie ook terecht met vragen. Wilt u eerst meer weten over de kunstkring? Kijk dan verder op deze website. Deelname aan de ballotage kost € 10 (contant te voldoen bij de afgifte van de kunstwerken) en het lidmaatschap bedraagt € 50 per jaar. 

 

Bij de foto: Dit prachtige ruimtelijke werk is van Andrée Reijers, die na een ballotage in 2017 is toegelaten als lid van onze kunstkring.

 

Teken- en aquarellessen in Creatief Centrum Oud Woelwijck

image.jpeg

Ons lid Albert-Jan Cool verzorgt van 30 januari t/m 24 april (m.u.v. 27 februari) op 12 dinsdagochtenden tussen 9.30 en 12 uur teken- en aquarellessen in Creatief Centrum Oud Woelwijck op Essenlaan 3-7 in Voorschoten. Kosten € 240 (€ 20 per les). Meer informatie en de aanmeldmogelijkheid hiervoor vindt u op www.coolart.nl doorklikken op Cursussen/workshops.

 

Prijsuitreiking Hart voor Kunst

image.jpeg

Marcel Laumen, Caroline Bik, Ellie van Berkel en Els Jansen zijn de prijswinnaars van de eerste Hart voor Kunst in het Hart van Voorschoten. Zij losten net als de meeste andere deelnemers acht van de tien gestelde vragen goed op. De twee andere vragen waren onoplosbaar en werden daarom door de jury buiten beschouwing gelaten. Het lot bepaalde uiteindelijk, dat deze vier de prijzen kregen.

Tijdens een gezellige bijeenkomst in Museum Voorschoten kregen de vier winnaars hun prijs door onze voorzitter, René Smittenaar uitgereikt. In zijn korte speech roemde hij de samenwerking met Kunstgenootschap Vlietstreek en de winkeliers in het Hart van Voorschoten, die tot het succes van dit leuke nieuwe initiatief heeft geleid. Hij hoopt dan ook dat de etalageroute en -wedstrijd in 2018 en volgende jaren een vervolg en een vaste plaats op de lokale evenementenkalender krijgt. Het overleg daarover start binnenkort.

De prijzen van respectievelijk € 100, € 50, € 40 en € 30 kunnen de winnaars besteden voor aankopen bij winkeliers en horeca in het Hart van Voorschoten en beide kunstenaarsgezelschappen.

De prijsuitreiking vormde tevens onderdeel van het slotakkoord van de jubileumexposities van de in 2017 50 jaar geworden Voorschotense Kunstkring. De prijswinnaars maakten dan ook -voor zover zij nog niet eerder waren langs geweest- dankbaar gebruik van de mogelijkheid om ook die nog te bezichtigen.

Bij de foto: De prijswinnaars van Hart voor Kunst op een rij. Ellie van Berkel liet zich vertegenwoordigen door haar dochter

Mooi cadeau: twee fraaie portretten

image.jpeg

Een gastspreker, die een prachtig cadeau voor je meeneemt. Dat overkwam ons op zondag 5 november toen kunstbemiddelaar Martin Seegers naar zijn lezing over Harm Kamerlingh Onnes in het museum door deze kunstenaar gemaakte portrettekeningen van die andere VKK-grootheid Paul Citroen en diens echtgenote Lien als gift meebracht. Een geschenk dat in dank werd aanvaard en de komende maanden een mooi plekje op onze expositiezolder krijgt om leden en bezoekers voortdurend te herinneren aan deze twee grote meesters van het eerste uur.

De lezing voegde een bijzondere noot toe aan Jubileumexpositie #3 waarin niet toevallig beide kunstenaars samen als inspiratiebron voor huidige VKK-leden fungeerden. In dat kader was er ook op zondag 12 november weer het nodige te beleven toen Marian Smit, Albert Jan Cool en Ina Versteeg midden tussen de kunstwerken op de zolders van het Ambachts- en Baljuwhuis hun portretteerkwaliteiten etaleerden en Jackie van Duin, Sylvia Spek en Jozef Sloots om 15 en 16 uur poëzie, zang en dans combineerden.

Bij de foto’s: Portrettekeningen van Paul en Lien Citroen in 1950 gemaakt door Harm Kamerlingh Onnes

 

Kult4Kids weer heel leerzaam

image.jpeg

Dit jaar namen twee basisscholen met hun groepen 7 deel aan het door ons georganiseerde Kult4Kids: De Vink en de Fortgensschool. De leerlingen kregen op respectievelijk dinsdag 14 en donderdag 16 november 1,5 uur kunstles in Museum Voorschoten, waar wij werken exposeerden van negen oprichters in het kader van onze jubileumtentoonstellingen. Beide foto's geven een goede indruk van deze bijzondere lessen voor de leerlingen. 

image.jpeg