Wilt U vriend worden?

image.jpeg

Vriend worden en 10% korting ontvangen bij de aanschaf van kunstwerken?

U kunt onze kring al steunen voor 20 euro per jaar. U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten en u ontvangt bij aankoop van een kunstwerk 10% korting.

De VKK ontvangt een ondersteunende subsidie van de gemeente. Daarnaast dragen de kunstenaars een percentage af van de opbrengst van tijdens VKK-tentoonstellingen verkochte werken. Deze opbrengsten zijn niet voldoende om ook in de toekomst tentoonstellingen te kunnen organiseren. Donateurs zijn dus hard nodig en hogere donaties zijn meer dan welkom.

Meld u tot wederopzegging aan bij de secretaris van de kring: Otti Thomas, Molenlaan 49, 2251 CC  Voorschoten, tel. 071-8871134 en 06-81523018, email: otti@twosidesmedia.com. Vergeet daarbij niet het jaarlijkse bedrag (min. € 20) te vermelden, waarmee u onze kunstkring wilt gaan steunen.