LAURAN VAN OERS

image.jpeg

De natuur, het naakt en het portret zijn uitgangspunt voor Lauran's tekeningen en schilderijen. Het genot van het kijken is drijfveer en onderwerp. Daarbij ontwikkelt zich soms een figuratief en dan weer een abstract werk. Zoals in het dagelijkse leven ontstaan er in een schilderij ook dingen 'toevallig'. Die toevallige dingen zijn vaak het meest interessant. Door het inspelen op deze toevalligheden kan een beeld groeien. Hij wil dat het beeld als het ware van binnen uit groeit, door de tegengestelde krachten van maken en kapot maken, het herhalende patroon van prutsen en verprutsen. Het fysieke karakter van het tekenen en schilderen vindt hij belangrijk. Het geeft het werk een bepaald soort intimiteit. Op papier of doek staan allerlei grote en kleine gebaren, lijnen en vlekken, fysieke sporen van zijn hand. In zijn meer abstracte werken is hij op zoek naar het moment waarop het beeld uit elkaar dreigt te vallen, of en dat komt op hetzelfde neer, alle elementen in een breekbaar evenwicht, toch de schijn van een verwijzing naar de zichtbare wereld lijken op te roepen. Hij hoopt dat hij daarmee de ogen van de kijker kan laten zwerven over het doek. Zo dragen ze beiden, maker en toeschouwer, bij aan de ervaring. De mooiste werken vindt hij die waar je met je ogen in kunt stappen. Waarvan je het gevoel hebt dat je wordt omhuld en waarin je rond kunt wandelen en af en toe wordt meegevoerd. In zijn werk hoef je niet op zoek te gaan naar grote inhoudelijke statements. Zoals gezegd, kijken en het genot van het kijken zijn drijfveer en onderwerp van zijn werk. Dit betekent niet dat hij geen associaties heeft bij het maken van zijn werk met inhoudelijke onderwerpen. Terugkerende thema’s zijn o.a. de analogie met de evolutie, waarbij ook in een kunstwerk de beelden ontstaan door tegengestelde krachten van maken en kapot maken (o.a. in zijn natuurschilderijen). De wereld van de schijn en lust (o.a. in zijn (zelf)portretten en naakten).  Dat wat toeschouwer ziet wordt echter voor een belangrijk deel bepaald door de bagage die je als beschouwer zelf met je meedraagt.

Meer over zijn werk is te lezen in de korte publicaties die hij heeft gemaakt en die te vinden zijn op zijn website.

Contactgegevens:
Adres: Zuidbuurtseweg 49 B, 2381 LG  Zoeterwoude
Telefoon: 071-5801322
Email: oerslfcmvan@hetnet.nl
Website: http://home.kpn.nl/oerslfcmvan/
Facebook: https://www.facebook.com/lauran.vanoers

Bij de foto: Zelfportret uit 2007