Bent u professioneel beeldend kunstenaar? Word dan lid van de VKK.

Leden worden toegelaten na een positieve ballotage door de ballotagecommissie. De ballotage vindt twee keer per jaar (normaal in februari/maart en oktober/november) plaats. U kunt zich hiervoor het gehele jaar aanmelden met behulp van het hieronder te downloaden ballotageformulier. U kunt dit per e-mail of post naar het secretariaat sturen: info@voorschotensekunstkring.nl of VKK, p/a Molenlaan 49, 2251 CC  Voorschoten.

Tijdens de ballotage worden enkele door u vooraf in te leveren werken beoordeeld, al dan niet gevolgd door een atelierbezoek. De eerstvolgende ballotage zal op donderdag 7 februari plaatsvinden. Aanmeldingen daarvoor dienen uiterlijk op 31 januari bij ons binnen te zijn. Op de ballotagedatum kunt u de werken tussen 13.30 en 14 uur (laten) inleveren in onze vaste tentoonstellingsruimte, de zolder van het Ambachts- en Baljuwhuis (boven Restaurant Floris V) op Voorstraat 12-14 in Voorschoten. Ze kunnen dan om 16 uur weer worden opgehaald. Kort daarna hoort u dan of u als lid bent aangenomen. Heeft u zich al aangemeld voordat de ballotagedatum bekend was, ontvangt u daarover uiteraard bericht.

De ballotagecommissie beoordeelt de kunstenaar en zijn of haar werken op de volgende criteria:
1. Beeldkracht en zeggingskracht
2. Oorspronkelijkheid en authenticiteit
3. Vakmanschap
4. Presentatie
5. Ontwikkeling
6. Opleiding en erkenning 

Deelname aan de ballotage kost € 10. U kunt het bedrag vooraf overmaken naar IBAN NL50 INGB 0002 9048 52 Voorschotense Kunstkring onder vermelding van Ballotage + uw naam of contant voldoen als u uw werken komt brengen.

De contributie van de VKK bedraagt € 50 per kalenderjaar.

images/docs/VKKballotageformulier.pdf
Klik op het icoontje om het ballotageformulier te downloaden.