G E S C H I E D E N I S

image.jpeg

Voorschotense Kunstkring

De geschiedenis van de Voorschotense Kunstkring gaat terug tot het jaar 1965. In dat jaar organiseerde een aantal kunstenaars een kunstmarkt in het vervallen Ambachts- & Baljuwhuis, Voorstraat 12 in Voorschoten. Voor dit initiatief waren onder meer verantwoordelijk: Chris-Paul Stapels, Rob Blöte, Hannie Schrofer, Anne Westgeest, Bertus de Korte, Paul Citroen en Harm Kamerlingh Onnes. Deze 14 dagen durende manifestatie werd een groot succes en inspireerde tot een herhaling in het  jaar erop. Ondanks de slechte omstandigheden van het gebouw -aquarellen en passepartouts trokken krom van het vocht- heerste er een bepaalde spirit tussen de mensen. En het was in deze sfeer dat het idee rees om een Voorschotense Kunstkring op te richten, dat een jaar later (1967) in uitvoering werd genomen. Er werd een ballotagecommissie van Haagse kunstenaars gevraagd met onder meer Herman Berserik en er werd geballoteerd. De VKK wilde exclusief zijn en vond daarna ook dat ze een select gezelschap moest blijven. Er werd een notaris geraadpleegd en er kwamen statuten. Het oude Ambachtshuis werd gerestaureerd en de zolder werd een permanent onderkomen voor de Voorschotense Kunstkring.

In het kader van het gouden jubileum in 2017 werd een herinneringsboek uitgebracht 'In het spoor van de oprichters' waarin een aantal orale overleveringen over de ontstaansgeschiedenis en het reilen en zeilen van de kunstkring gedurende de eerste halve eeuw staan opgetekend. Het fraai geïllustreerde boek is -zo lang de voorraad strekt- voor € 25 (= inclusief verzendkosten) verkrijgbaar bij de penningmeester van de kunstkring. Maak daarvoor genoemd bedrag over naar IBAN NL50 INGB 0002 9048 52 Voorschotense Kunstkring en stuur gelijktijdig een email naar keesberbee@hetnet.nl met het verzoek: Stuur mij één exemplaar van het VKK-jubileumboek, waarvoor ik zojuist € 25 heb overgemaakt naar .... (uw naam en postadres). U hebt het boek dan binnen enkele dagen in huis.


Foto: Menno ter Braak door Paul Citroen, 1939